นายณัฏฐ์พงษ์ ประจันตะเสน

นายกเทศมนตรี

นายเฉลิมเกียรติ ฉันทานุมัติ

ปลัดเทศบาล

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

ประชุมผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

     เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2561 เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง นำโดย นายณัฏฐ์พงษ์ ประจันตะเสน นายกเทศมนตรี นายเฉลิมเกียรติ ฉันทานุมัติ ปลัดเทศบาล เรียกประชุมผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 เพื่อรับมอบนโยบาย ควบคุม ติดตาม รับฟัง ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และกำหนดแนวทางการพัฒนา การแก้ไขปัญหา เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป

[ 06-06-2561 ] Hits:72

ร่วมกิจกรรมเนื่องใน วันจักรี ประจำปี 2561 เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2561 เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง นำโดย นายณัฏฐ์พงษ์ ประจันตะเสน นายกเทศมนตรี นายเฉลิมเกียรติ ฉันทานุมัติ ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล เดินทางไปร่วมกิจกรรมเนื่องใน วันจักรี (6 เม.ย. ของทุกปี) ตรงกับวันที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช องค์ปฐมกษัตริย์ แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ และทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย ณ หอประชุม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

[ 06-04-2561 ] Hits:78

โครงการบุ่งมะแลงร่วมใจรักษาความสะอาด Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ 2561

     เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2561 เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง นำโดย นายณัฏฐ์พงษ์ ประจันตะเสน นายกเทศมนตรี นายเฉลิมเกียรติ ฉันทานุมัติ ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และชาวตำบลบุ่งมะแลง ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบตาม โครงการบุ่งมะแลงร่วมใจรักษาความสะอาด Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ 2561 ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

[ 30-03-2561 ] Hits:87

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

Mostly Cloudy

26°C

อุบลราชธานี

Mostly Cloudy

Humidity: 89%

Wind: 8.05 km/h

 • 22 Oct 2018

  Thunderstorms 30°C 23°C

 • 23 Oct 2018

  Thunderstorms 31°C 23°C

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ