ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผน ครั้งที่ 2/2561 เดือน ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง

วันพฤหัสบดี, 01 พฤศจิกายน 2561 13:55
เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง ประกาศเรื่องผลการติดตามและประเมินผลแผน ครั้งที่ 2/2561ของเทศบาลตำบลบุ่งมะแลง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ