Hot News :

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางคุ้มโนนกลอย ไปสวนเกษตรพ่อใหญ่สงวน หมู่ที่ 2 บ้านดอนพอก เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง

วันจันทร์, 13 กรกฎาคม 2563 11:54
เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางคุ้มโนนกลอย ไปสวนเกษตรพ่อใหญ่สงวน หมู่ที่ 2 บ้านดอนพอก เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ