Hot News :

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับ ศพด.บ้านบุ่งมะแลงใต้ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง

วันจันทร์, 29 มิถุนายน 2563 09:00
เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศพด.บ้านบุ่งมะแลงใต้ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ