ประกาศรายงานผลการจัดทำร่างขอบเขตของงานที่จะซื้อหรือจ้างวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง

วันศุกร์, 22 พฤษภาคม 2563 16:00
เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง ประกาศรายงานผลการจัดทำร่างขอบเขตของงานที่จะซื้อหรือจ้างวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ของเทศบาลตำบลบุ่งมะแลง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ