ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ่อพักหมูซีพี ไปคุ้มเจ้าพ่อวังใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านป่าข่า เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง

วันพุธ, 27 พฤษภาคม 2563 10:15
เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ่อพักหมูซีพี ไปคุ้มเจ้าพ่อวังใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านป่าข่า เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ