ประกาศ แบบ บก.01 ก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ่อพักหมูซีพี-ไปคุ้มเจ้าพ่อวังใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านป่าข่า เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง

วันเสาร์, 02 กรกฎาคม 3106 16:01
เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง ประกาศแบบ บก.01 ก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ่อพักหมูซีพี-ไปคุ้มเจ้าพ่อวังใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านป่าข่ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ