ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางคุ้มโนนกลอย-ไปสวนพ่อใหญ่สงวน หมู่ที่ 2 ดอนพอก เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง

วันพฤหัสบดี, 25 มิถุนายน 2563 10:39
เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางคุ้มโนนกลอย-ไปสวนพ่อใหญ่สงวน หมู่ที่ 2 ดอนพอก เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ