ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านป่าข่า เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง

วันพุธ, 25 มีนาคม 2563 12:00
เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านป่าข่า ของเทศบาลตำบลบุ่งมะแลง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ