Hot News :

ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนในสังกัด คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑ กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

วันพุธ, 20 มิถุนายน 2561 11:25
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภท ยูเอสที ขนาด 2,00 ซีซี. ชนิดกล่อง รสจืด ให้แก่ โรงเรียนในสังกัด คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑ กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ