กองคลัง

นางทับทิม ห่วงทอง

ผู้อำนวยการกองคลัง

พนักงานเทศบาล

นางสาวนภาพักตร์ สุวรรณโกฎ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

-ว่าง-

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

-ว่าง-

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

-ว่าง-

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/คนงานทั่วไป

นางพัชญา ดุษนอก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและและบัญชี

-ว่าง-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นายวิวัฒนา ไชยวรรณ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นางสาวปนัดดา พันธุ์พิบูล

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ