กองช่าง

นายอนุเทพ อินทร์งาม

ผู้อำนวยการกองช่าง

พนักงานเทศบาล

นายธีรพล พรมล้วน

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

-ว่าง-

นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

นายกฤษฏ์ บุญเชิด

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายศราวัส อุพันทา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายอนุพล อาธิเวช

ผู้ช่วยช่างเครื่องยนต์

นายเดชฤทธิ์ เสาราช

ผลิตน้ำประปา

นายทรงศักดิ์ ภักดี

ช่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

นายไพรัตน์ ไชยวรรณ

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถหน้าตักหลังขุด)

นายชุมพล สมสุข

คนงานทั่วไป

นายจักรี ปรางค์ชัยกุล

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายเสาวรัตน์ อินทมาตร

คนงานดูและและบำรุงรักษาสวนป่าท่าหินสอ

นายสุดใจ สมศรี

คนงานประจำรถตักหน้า-ขุดหลัง

นายสุมิตร พลพันธ์

คนงานประจำรถตักหน้า-ขุดหลัง

นายบัณฑิต สมสุข

ผู้ช่วยพนักงานผลิตน้ำประปา

นายสมพร พันธ์ยงค์

คนงานทั่วไป

นายธนูศักดิ์ นนทเสน

พนักงานขับรถยนต์

นายศักดิ์สิทธิ์ ประทุมมา

พนักงานขับรถฟาร์มแทรกเตอร์

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ