กองช่าง

นายอนุเทพ อินทร์งาม

ผู้อำนวยการกองช่าง

พนักงานเทศบาล

นายธีรพล พรมล้วน

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

-ว่าง-

นายช่างโยธา

นายธีรพงษ์ บุญฉลวย

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

-ว่าง-

นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายศราวัส อุพันทา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายอนุพล อาธิเวช

ผู้ช่วยช่างเครื่องยนต์

นายเดชฤทธิ์ เสาราช

ผลิตน้ำประปา

นายทรงศักดิ์ ภักดี

ช่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

นายไพรัตน์ ไชยวรรณ

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถหน้าตักหลังขุด)

นายชุมพล สมสุข

คนงานทั่วไป

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ