คณะผู้บริหาร

นายณัฏฐ์พงษ์ ประจันตะเสน

นายกเทศมนตรี

นายวิฑูรย์ สำราญ

รองนายกเทศมนตรี

นายวีระพงษ์ หาทวี

รองนายกเทศมนตรี

นายเสือ วงษาเหวก

เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายทองสุข อุพันทา

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ