คณะผู้บริหารเทศบาล

นายวิฑูรย์ สำราญ

นายกเทศมนตรี
โทร. 0803691784

นายวินัย อุตทะวง

รองนายกเทศมนตรี
โทร. 093-3294581

นายจำลอง ลาทวี

รองนายกเทศมนตรี
โทร. 085-4127419

นายนิธิศ สุขเจริญ

เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร. 091-7288093

นายเพียร สุวรรณา

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร. xxx-xxxxxxx

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ