อบรมหลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ได้ดำเนินการฝึกทักษะฝีมือ หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ในระหว่างวันที่ 12 - 19 กรกฎาคม 2564 ณ สวนป่าท่าหินสอ บ้านบุ่งมะแลง ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 20 คน โดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ