Hot News :

โครงการฝึกอบรมอบส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่เด็ก/เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการและสตรีตำบลบุ่งมะแลง

โครงการฝึกอบรมอบส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่เด็ก/เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการและสตรีตำบลบุ่งมะแลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ