การออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำเดือน กรกฏาคม 2562

ในวันที่ ๕ กรกฏาคม 2562 โดยงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลตำบลบุ่งมะแลง ได้ออกดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการตำบลบุ่งมะแลง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ