นายณัฏฐ์พงษ์ ประจันตะเสน

นายกเทศมนตรี

นายเฉลิมเกียรติ ฉันทานุมัติ

ปลัดเทศบาล

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

โครงการรณรงคัดแยกขยะอินทร์/ขยะเปียก และติดตั้งขยะภายในครัวเรือน

โครงการรณรงคัดแยกขยะอินทร์/ขยะเปียก และติดตั้งขยะภายในครัวเรือน ในระหว่าเดือนมกราคม - มีนาคม 2562 เพื่อรณรงค์ให้ความรู้การลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปลียก พร้อมติดตั้งในครัวเรือนตำบลบุ่งมะแลง และมีการดำเนินการดังนี้ 1 มีกรออกรณรงค์ให้มีความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการคัดแยกขยะอินทรีย์/ขยะเปียกและการจัดทำถงขยะ จำนวน 13 หมู่บ้าน 2.มีการลงพื้นที่ขับเคลื่อนการติดตั้งถังขะเปียกในหมู่บ้านให้ครบทุกครัวเรือนในตำบลบุ่งมะแลง คิดเป็น 100% 3.แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์

[ 02-04-2563 ] Hits:53

ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว

เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง จดหมายข่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน{gallery}jeab1{/galley}

[ 25-10-2562 ] Hits:752

โครงการฝึกอบรมอบส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่เด็ก/เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการและสตรีตำบลบุ่งมะแลง

โครงการฝึกอบรมอบส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่เด็ก/เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการและสตรีตำบลบุ่งมะแลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

[ 23-07-2562 ] Hits:42

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

Mostly Cloudy

19°C

อุบลราชธานี

Mostly Cloudy

Humidity: 75%

Wind: 22.53 km/h

 • 04 Jan 2019

  Mostly Cloudy 30°C 18°C

 • 05 Jan 2019

  Mostly Cloudy 32°C 20°C

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ