ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561

     เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศแจ้ง กำหนดเวลาที่ผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ที่ดิน ป้าย จะต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2561 ภายในเวลาที่กำหนด เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง จึงขอประกาศให้ผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ที่ดิน ป้าย มาแสดงรายการยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2561 ตามรายละเอียดที่แนบท้ายมานี้ ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2560 ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสานได้ที่ http://www.bungmalang.go.th

วีดีทัศน์แนะนำเทศบาล

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ