Hot News :

ประกาศแผนจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี 2561

     เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี จัดทำแผนจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี 2561 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ปรชาชนทราบ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการปฎิบัติงานในการดำเนินงาน เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง จึงขอประกาศแผนจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี 2561 เพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2560

วีดีทัศน์แนะนำเทศบาล

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ