Hot News :

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก สอบราคาจ้างที่ 2/2560 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดานขนาดเล็ก หมู่ที่ 4 บ้านมุ่งมะแลงใต้

      เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก สอบราคาจ้างที่ 2/2560 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดานขนาดเล็ก หมู่ที่ 4 บ้านมุ่งมะแลงใต้

วีดีทัศน์แนะนำเทศบาล

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ