Hot News :

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อคุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทจอภาพแบน LCD หรือ LED จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      ด้วย เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการจัดซื้อคุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทจอภาพแบน LCD หรือ LED จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ ได้มีผู้ที่ได้รับคัดเลือกแล้ว เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อคุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทจอภาพแบน LCD หรือ LED จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้ทราบโดยทั่วกัน

วีดีทัศน์แนะนำเทศบาล

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ