Hot News :

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ ถ 157 สายทางบ้านนักรบไทย-บ้านห้วยแสนพราน หมู่ 13

      ด้วย เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ ถ 157 สายทางบ้านนักรบไทย-บ้านห้วยแสนพราน หมู่ 13 ด้วยวิธีประกวดรคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)นั้น บัดนี้ ได้มีผู้ที่ได้รับคัดเลือกแล้ว เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ ถ 157 สายทางบ้านนักรบไทย-บ้านห้วยแสนพราน หมู่ 13 ด้วยวิธีประกวดรคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ให้ทราบโดยทั่วกัน

วีดีทัศน์แนะนำเทศบาล

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ