Hot News :

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านป่าข่า หมู่ 6 ตำบลบุ่งมะแลง

      ด้วย เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านป่าข่า หมู่ 6 ตำบลบุ่งมะแลงนั้น บัดนี้ ได้มีผู้ที่ได้รับคัดเลือกแล้ว เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านป่าข่า หมู่ 6 ให้ทราบโดยทั่วกัน

วีดีทัศน์แนะนำเทศบาล

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ