Hot News :

ประกาศ เรื่อง การประมูลให้เช่าอาคารอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบุ่งมะแลง ขนาด 4.50 เมตร ยาว 11.90 เมตร พื้นที่ 51.90 เมตร จำนวน 1 หลัง

      ด้วย เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะให้เช่าอาคารอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบุ่งมะแลง ขนาด 4.50 เมตร ยาว 11.90 เมตร พื้นที่ 51.90 เมตร จำนวน 1 หลัง ด้วยการประมูลโดยวิธีตกลงราคา (ด้วยวาจา) จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ ดังรายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารประกาศที่แนบมาด้วยนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์มา เพื่อทราบโดยทั่วกัน

วีดีทัศน์แนะนำเทศบาล

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ