Hot News :

ราคากลาง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดานขนาดเล็ก จำนวน 6 โครงการ

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดานขนาดเล็ก จำนวน 6 โครงการ ปรกาศ ณ วันที่ 1ธันวาคม 2559 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้...

วีดีทัศน์แนะนำเทศบาล

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ