Hot News :

ข่าวกิจกรรม

     เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2561 เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง นำโดย นายณัฏฐ์พงษ์ ประจันตะเสน นายกเทศมนตรี นายเฉลิมเกียรติ ฉันทานุมัติ ปลัดเทศบาล เรียกประชุมผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 เพื่อรับมอบนโยบาย ควบคุม ติดตาม รับฟัง ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และกำหนดแนวทางการพัฒนา การแก้ไขปัญหา เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป

     เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2561 เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง นำโดย นายณัฏฐ์พงษ์ ประจันตะเสน นายกเทศมนตรี นายเฉลิมเกียรติ ฉันทานุมัติ ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล เดินทางไปร่วมกิจกรรมเนื่องใน วันจักรี (6 เม.ย. ของทุกปี) ตรงกับวันที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช องค์ปฐมกษัตริย์ แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ และทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย ณ หอประชุม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2561 เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง นำโดย นายณัฏฐ์พงษ์ ประจันตะเสน นายกเทศมนตรี นายเฉลิมเกียรติ ฉันทานุมัติ ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และชาวตำบลบุ่งมะแลง ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบตาม โครงการบุ่งมะแลงร่วมใจรักษาความสะอาด Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ 2561 ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ