Hot News :

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

วิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหม (กลุ่มอาชีพทอผ้าไหม บ้านบุ่งมะแลงเหนือ)

     วิถีชีวิตดั้งเดิมชาวบ้านบุ่งมะแลงเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการทอผ้าไหม ผ้าฝ้ายเพื่อนำผ้ามาทำเครื่องนุ่งห่ม เครื่องแต่งกายภายในครอบครัว ต่อมาส่วนราชการต่างๆ ได้มีการฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมทอผ้าพื้นเมืองของไทย จึงได้รวมกลุ่มกันทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้ากาบบัว เพื่อจำหน่ายสร้างรายได้

วีดีทัศน์แนะนำเทศบาล

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ