Hot News :

ข่าวกิจกรรม

  เมื่อวันที่ 10-11 มิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง นำโดย นายณัฏฐ์พงษ์ ประจันตะเสน นายกเทศมนตรี นายเฉลิมเกียรติ ฉันทานุมัติ ปลัดเทศบาล นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพ พนักงานส่วนตำบล ประชาชนชาวตำบลบุ่งมะแลงร่วมกันจัดกิจกรรมงานประเพณีบุญบั้งไฟ วัดบ้านบุ่งมะแลงใต้ ประจำปี 2560 ณ วัดบ้านบุ่งมะแลงใต้ ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี....

  เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 กำนันตำบลบุ่งมะแล ร่วมกับเทศบาลตำบลบุ่งมะแลง นำโดย นายณัฏฐ์พงษ์ ประจันตะเสน นายกเทศมนตรี นายเฉลิมเกียรติ ฉันทานุมัติ ปลัดเทศบาล นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพ พนักงานส่วนตำบล ประชาชนชาวตำบลบุ่งมะแลง จัดทำกิจกรรม โครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา (ห้วยคำนกเปล้า) ประจำปี 2560 เพื่อลอกคลอง กำจัดผักตบชวา และปล่อยพันธ์ปลา ณ บริเวณห้วยนกเปล้า บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

   เมื่อวันที่ 1-4 เมษายน 2560 เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง นำโดย นายณัฏฐ์พงษ์ ประจันตะเสน นายกเทศมนตรี นายเฉลิมเกียรติ ฉันทานุมัติ ปลัดเทศบาล นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง จักดิจกรรมโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2560....

  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง นำโดย นายณัฏฐ์พงษ์ ประจันตะเสน นายกเทศมนตรี นายเฉลิมเกียรติ ฉันทานุมัติ ปลัดเทศบาล นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพ พนักงานส่วนตำบล จัดทำโครงการคลองสวยน้ำในร่วมใจกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ประจำปี 2560....

  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง นำโดย นายณัฏฐ์พงษ์ ประจันตะเสน นายกเทศมนตรี นายเฉลิมเกียรติ ฉันทานุมัติ ปลัดเทศบาล นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพ พนักงานส่วนตำบล ร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวตำบลบุ่งมะแลง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ลานกิจกรรม บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2560 จาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบให้คือ "เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง" ....

  เมื่อวันที่ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง นำโดย นายณัฏฐ์พงษ์ ประจันตะเสน นายกเทศมนตรี นายเฉลิมเกียรติ ฉันทานุมัติ ปลัดเทศบาล นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพ พนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรม รวมพลังแห่งความดีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อความจงรักภักดีและรำลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 9 พร้อมกับอำเภอสว่างวีระวงศ์ และส่วนราชการอื่นๆ ในเขตพื้นที่อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี....

  เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง นำโดย นายณัฏฐ์พงษ์ ประจันตะเสน นายกเทศมนตรี นายเฉลิมเกียรติ ฉันทานุมัติ ปลัดเทศบาล นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพ พนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรม พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประปี 2559 ณ ลานกิจกรรม ที่ว่าการอำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี........

  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง นำโดย นายณัฏฐ์พงษ์ ประจันตะเสน นายกเทศมนตรี นายเฉลิมเกียรติ ฉันทานุมัติ ปลัดเทศบาล นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพ พนักงานส่วนตำบล พร้อคณะเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงถึงความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ ลานพิธี ทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี.

วีดีทัศน์แนะนำเทศบาล

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ