Hot News :

พิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ เนื่องในวันวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ทางอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัอุอบลราชธานี ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง และเทศบาลตำบลท่าช้าง ได้กำหนดจัดพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ เนื่องในวันวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ลำห้วยนกเปล้า บริเวณศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี

วีดีทัศน์แนะนำเทศบาล

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ