Hot News :

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้ความรู้แก่ประชาชน (การทำดอกไม้จันทร์) เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง

   เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง นำโดย นายณัฏฐ์พงษ์ ประจันตะเสน นายกเทศมนตรี นายเฉลิมเกียรติ ฉันทานุมัติ ปลัดเทศบาล โครงการฝึกอบรมอาชีพให้ความรู้แก่ประชาชน (การทำดอกไม้จันทร์) ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ เยาวชน ผู้นำชุมชน และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบุ่งมะแลง เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านอาชีพ ให้สามารถนำไปใช้สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี.

วีดีทัศน์แนะนำเทศบาล

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ