Hot News :

โครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา (ห้วยคำนกเปล้า) ประจำปี 2560

  เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 กำนันตำบลบุ่งมะแล ร่วมกับเทศบาลตำบลบุ่งมะแลง นำโดย นายณัฏฐ์พงษ์ ประจันตะเสน นายกเทศมนตรี นายเฉลิมเกียรติ ฉันทานุมัติ ปลัดเทศบาล นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพ พนักงานส่วนตำบล ประชาชนชาวตำบลบุ่งมะแลง จัดทำกิจกรรม โครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา (ห้วยคำนกเปล้า) ประจำปี 2560 เพื่อลอกคลอง กำจัดผักตบชวา และปล่อยพันธ์ปลา ณ บริเวณห้วยนกเปล้า บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

วีดีทัศน์แนะนำเทศบาล

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ