Hot News :

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00 น.เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนท้องถิ่น ครูผู้ดูแลเด็กพนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลบุ่งมะแลง พร้อมทั้งหน่วยงานราชการในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและประชาชน ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อถวายราชสักการะแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอสว่างวีระวงศ์

เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง จัดการประกาศเจตจำนง สุจริต ในการบริหารงาน เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต และโปร่งใสนำโดย นายณัฎฐ์พงษ์ ประจันตะเสน นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งมะแลง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาลทุกคน ร่วมแสดงพลังประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส

เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ร่วมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ทางอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัอุอบลราชธานี ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง และเทศบาลตำบลท่าช้าง ได้กำหนดจัดพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ เนื่องในวันวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ลำห้วยนกเปล้า บริเวณศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง นำโดย นายณัฏฐ์พงษ์ ประจันตะเสน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบุ่งมะแลง นายเฉลิมเกียรติ ฉันทานุมัติ ปลัดเทศบาล พนักงานส่วนเทศบาล เข้าร่วมอบรมการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลในเวปไซต์ของเทศบาลตำบลบุ่งมะแลง โดยวิทยากรจากเว็บอุบลดอทคอม ลูกค้าสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุ่งมะแลง .

 วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง นำโดย นายณัฏฐ์พงษ์ ประจันตะเสน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบุ่งมะแลง นายเฉลิมเกียรติ ฉันทานุมัติ ปลัดเทศบาล ได้รับแจ้งจากชาวบ้านบ้านโนนเจริญ ได้รับแจ้งจากชาวบ้านบ้านโนนเจริญ จากการที่ฝนตกหนักหลายวัน เจ้าหน้าที่งานบรรเทาสาธารณภัยได้เข้าช่วยเหลือตัดต้นไม้ที่ล้มขวางถนน เพื่อให้การจราจรได้ไป.

   เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง นำโดย นายณัฏฐ์พงษ์ ประจันตะเสน นายกเทศมนตรี นายเฉลิมเกียรติ ฉันทานุมัติ ปลัดเทศบาล โครงการฝึกอบรมอาชีพให้ความรู้แก่ประชาชน (การทำดอกไม้จันทร์) ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ เยาวชน ผู้นำชุมชน และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบุ่งมะแลง เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านอาชีพ ให้สามารถนำไปใช้สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี.

  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง นำโดย นายณัฏฐ์พงษ์ ประจันตะเสน นายกเทศมนตรี นายเฉลิมเกียรติ ฉันทานุมัติ ปลัดเทศบาล นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพ พนักงานส่วนเทศบาล และประชาชนชาวตำบลบุ่งมะแลง เดินทางเข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง 2017 Olympic Day ณ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

เริ่มต้นก่อนหน้า123ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 3

วีดีทัศน์แนะนำเทศบาล

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ