ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ทางอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัอุอบลราชธานี ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง และเทศบาลตำบลท่าช้าง ได้กำหนดจัดพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ เนื่องในวันวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ลำห้วยนกเปล้า บริเวณศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง นำโดย นายณัฏฐ์พงษ์ ประจันตะเสน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบุ่งมะแลง นายเฉลิมเกียรติ ฉันทานุมัติ ปลัดเทศบาล พนักงานส่วนเทศบาล เข้าร่วมอบรมการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลในเวปไซต์ของเทศบาลตำบลบุ่งมะแลง โดยวิทยากรจากเว็บอุบลดอทคอม ลูกค้าสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุ่งมะแลง .

 วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง นำโดย นายณัฏฐ์พงษ์ ประจันตะเสน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบุ่งมะแลง นายเฉลิมเกียรติ ฉันทานุมัติ ปลัดเทศบาล ได้รับแจ้งจากชาวบ้านบ้านโนนเจริญ ได้รับแจ้งจากชาวบ้านบ้านโนนเจริญ จากการที่ฝนตกหนักหลายวัน เจ้าหน้าที่งานบรรเทาสาธารณภัยได้เข้าช่วยเหลือตัดต้นไม้ที่ล้มขวางถนน เพื่อให้การจราจรได้ไป.

   เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง นำโดย นายณัฏฐ์พงษ์ ประจันตะเสน นายกเทศมนตรี นายเฉลิมเกียรติ ฉันทานุมัติ ปลัดเทศบาล โครงการฝึกอบรมอาชีพให้ความรู้แก่ประชาชน (การทำดอกไม้จันทร์) ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ เยาวชน ผู้นำชุมชน และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบุ่งมะแลง เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านอาชีพ ให้สามารถนำไปใช้สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี.

  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง นำโดย นายณัฏฐ์พงษ์ ประจันตะเสน นายกเทศมนตรี นายเฉลิมเกียรติ ฉันทานุมัติ ปลัดเทศบาล นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพ พนักงานส่วนเทศบาล และประชาชนชาวตำบลบุ่งมะแลง เดินทางเข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง 2017 Olympic Day ณ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

  เมื่อวันที่ 10-11 มิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง นำโดย นายณัฏฐ์พงษ์ ประจันตะเสน นายกเทศมนตรี นายเฉลิมเกียรติ ฉันทานุมัติ ปลัดเทศบาล นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพ พนักงานส่วนตำบล ประชาชนชาวตำบลบุ่งมะแลงร่วมกันจัดกิจกรรมงานประเพณีบุญบั้งไฟ วัดบ้านบุ่งมะแลงใต้ ประจำปี 2560 ณ วัดบ้านบุ่งมะแลงใต้ ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี....

  เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 กำนันตำบลบุ่งมะแล ร่วมกับเทศบาลตำบลบุ่งมะแลง นำโดย นายณัฏฐ์พงษ์ ประจันตะเสน นายกเทศมนตรี นายเฉลิมเกียรติ ฉันทานุมัติ ปลัดเทศบาล นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพ พนักงานส่วนตำบล ประชาชนชาวตำบลบุ่งมะแลง จัดทำกิจกรรม โครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา (ห้วยคำนกเปล้า) ประจำปี 2560 เพื่อลอกคลอง กำจัดผักตบชวา และปล่อยพันธ์ปลา ณ บริเวณห้วยนกเปล้า บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

   เมื่อวันที่ 1-4 เมษายน 2560 เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง นำโดย นายณัฏฐ์พงษ์ ประจันตะเสน นายกเทศมนตรี นายเฉลิมเกียรติ ฉันทานุมัติ ปลัดเทศบาล นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง จักดิจกรรมโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2560....

เริ่มต้นก่อนหน้า123ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 3

วีดีทัศน์แนะนำเทศบาล

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ