Hot News :

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปลื่ยนหมายเลขหมายโทรศัพท์ของสำนักงานเทศบาลตำบลบุ่งมะแลง

ด้วย เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปลื่ยนหมายเลขหมายโทรศัพท์ของสำนักงานเทศบาลตำบลบุ่งมะแลง จากเดิม 045-202244 เปลื่ยนเป็น 045-950133 เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั้วกัน ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

วีดีทัศน์แนะนำเทศบาล

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ