นายณัฏฐ์พงษ์ ประจันตะเสน

นายกเทศมนตรี

นายเฉลิมเกียรติ ฉันทานุมัติ

ปลัดเทศบาล

สภาพอากาศ

Rain

23°C

อุบลราชธานี

Rain

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

 • 25 Jul 2017

  Thunderstorms 26°C 23°C

 • 26 Jul 2017

  Thunderstorms 27°C 23°C

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ประกาศประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้ความรู้แก่ประชาชน (การทำดอกไม้จันทร์) เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง

   เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง นำโดย นายณัฏฐ์พงษ์ ประจันตะเสน นายกเทศมนตรี นายเฉลิมเกียรติ ฉันทานุมัติ ปลัดเทศบาล โครงการฝึกอบรมอาชีพให้ความรู้แก่ประชาชน (การทำดอกไม้จันทร์) ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ เยาวชน ผู้นำชุมชน และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบุ่งมะแลง เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านอาชีพ ให้สามารถนำไปใช้สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี.

[ 30-06-2560 ] Hits:16

ร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง 2017 Olympic Day จังหวัดอุบลราชธานี

  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง นำโดย นายณัฏฐ์พงษ์ ประจันตะเสน นายกเทศมนตรี นายเฉลิมเกียรติ ฉันทานุมัติ ปลัดเทศบาล นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพ พนักงานส่วนตำบล ประชาชนชาวตำบลบุ่งมะแลง เดินทางเข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง 2017 Olympic Day ณ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

[ 24-06-2560 ] Hits:13

ร่วมกิจกรรมงานประเพณีบุญบั้งไฟ วัดบ้านบุ่งมะแลงใต้ ประจำปี 2560

  เมื่อวันที่ 10-11 มิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง นำโดย นายณัฏฐ์พงษ์ ประจันตะเสน นายกเทศมนตรี นายเฉลิมเกียรติ ฉันทานุมัติ ปลัดเทศบาล นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพ พนักงานส่วนตำบล ประชาชนชาวตำบลบุ่งมะแลงร่วมกันจัดกิจกรรมงานประเพณีบุญบั้งไฟ วัดบ้านบุ่งมะแลงใต้ ประจำปี 2560 ณ วัดบ้านบุ่งมะแลงใต้ ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี....

[ 11-06-2560 ] Hits:11

โครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา (ห้วยคำนกเปล้า) ประจำปี 2560

  เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 กำนันตำบลบุ่งมะแล ร่วมกับเทศบาลตำบลบุ่งมะแลง นำโดย นายณัฏฐ์พงษ์ ประจันตะเสน นายกเทศมนตรี นายเฉลิมเกียรติ ฉันทานุมัติ ปลัดเทศบาล นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพ พนักงานส่วนตำบล ประชาชนชาวตำบลบุ่งมะแลง จัดทำกิจกรรม โครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา (ห้วยคำนกเปล้า) ประจำปี 2560 เพื่อลอกคลอง กำจัดผักตบชวา และปล่อยพันธ์ปลา ณ บริเวณห้วยนกเปล้า บ้านโนนเจริญ...

[ 05-06-2560 ] Hits:14

 1. ประกาศงานการเงินการคลัง
 2. ราคากลาง
 3. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วีดีทัศน์แนะนำเทศบาล

ติดตามเราบนเฟชบุค

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ